• 0 ( 312 ) 397 33 08
 • bilgi@06aksanplastik.com
GEOMEMBRANLAR
ANA MENÜ
 • PVC SU TUTUCU BANTLAR
 • PVC GEOMEMBRANLAR
 • EPDM GEOMEMBRANLAR
 • POLİETİLEN GEOMEMBRANLAR
 • GEOKOMPOZİT KİL ÖRTÜ
 • GEOSENTETİK KEÇE
 • GEOKOMPOZİT
 • GEOCELL
 • GEOGRİDLER
 • GEOTEKSTİLLER
 • GEONET
 • YÜRÜYÜŞ BANTLARI
 • DİLATASYON BANDI
PVC SU TUTUCU BANTLAR
TANIMI :AHED PVC Su Tutucu Bantlar Yüksek K değerli PVC (Polivinil Klorür) ile çeşitli katalizatörler,stabilizatörler,boyar maddeler,sertleştirici ve plastikleştirici maddeler içeren karışımın uygun sıcaklık ve basınç altında işlenip ekstruderlerde şekillendirilmesi ile fabrikamızda üretilmektedir.
KULLANIM ALANLARI :Betonarme yapılarda aşağıda anlatıldığı üzere çeşitli yerlerde derz oluşturulması zorunludur. Beton ve Betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur. Betonarme yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarların önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır. Yapıda kullanılan çimento prizini tamamladığında, hacimde meydana gelen azalma sebebiyle meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir. Bilindiği gibi yapılardaki genleşme sünme hareketleri ihmal edilmeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir. Bunun yanı sıra yapının altındaki zeminin hareketleri veya sıkışması sebebi ile aşağıya doğru bir hareket yani çökme gelmektedir. Diğer bir yandan, beton dökümünün bir süre için durdurulduğu, sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerinin doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat derzi olarak tarif edilmektedir. Termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebiyle yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir. Bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilir. Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı çeşitli yatay veya düşey hareketlere maruz kalan yapılarda meydana gelebilecek deformasyonlara engel olmak ve su sızdırmazlığını temin amacıyla düzenlenen derzlerde PVC Su tutucu Bantlar kullanılmaktadır.
Sulama kanalları
Rıhtımlar
Su – Atıksu ve Karayolu , MetroTünelleri
Hidroelektrik santralleri ,Barajlar
Köprü ve Viyadükler
Altgeçitler
İstinad duvarları
Zemine oturan döşemeler ve temeller
Endüstriyel yapılar
Su Depoları
Arıtma Tesisleri
Yüzme Havuzları
PVC Sututucu Bant Tipi Uygulama Şekli Kullanım Yerlerindeki Derz ve Açıklamalar
V Merkezi İnşaat, daralma derzlerinde ve hafif genleşmenin bulunduğu derzlerde, yüksek su basıncında.
M Merkezi Yüksek derecedeki genleşme derzlerinde makaslama hareketlerinde ve yüksek şiddetteki su basıncında. Çökmelerin fazla olduğu yapılarda tercih edilmelidir.
DO Döşeme Genleşme derzlerinde, orta şiddette genleşmelerde veya makaslama hareketlerinde düşük su basıncında.
DI-DT Döşeme İnşaat derzlerinde ve daralma derzlerinde, düşük su basıncında.
AK Merkezi Zemini sağlam genleşmesiz inşaat derzlerinde (Genellikle yüzme havuzları ve küçük tonajlı su depolarında)
A
O-OL
Merkezi Düşük, orta ve yüksek derecedeki genleşme derzlerinde makaslama hareketlerinde ve her şiddetteki su basıncında.
B
I
Merkezi Sabit ve genleşmesiz inşaat derzlerinde ve daralma derzlerinde alçak ve yüksek su basıncında.
PVC SU TUTUTCU BANT SEÇİMİ :Beton işlerinde kullanılan PVC Su tutucu Bantların tipinin seçiminde, derzde su yalıtımı mı yoksa hareket transferlerine engel olmak mı, her iki özelliğinde ağırlıklı olduğu bir uygulamanın gerçekleştirileceğinin bilinmesi gerekir. Yapının zeminindeki basınçlı suya karşı korunması gerekiyorsa, derzde kullanılacak PVC Su tutucu Bantlar, derzlerden içeriye su sızmasını önleyecek şekilde betonun su ile temas eden yüzeylerinde kullanılmalıdır. Eğer Basınçlı zemin suyu söz konusu değilse ve derzde dinamik hareketlerin transferlerine engel olunmak istenirse bu takdirde beton kesitinin merkezinde kullanılan merkezi tip PVC Su tutucu Bantlar kullanılmalıdır. Eğer yapı deprem kuşağı üzerindeyse veya çökme olayının yoğun olarak beklendiği yerlerde yapılmakta ise bu takdirde, meydana gelecek aşırı gerilmeleri absorbe edecek ve çaprazlama yöndeki gerilmelere dayanıklı bant tipi seçilmelidir.Boyut Belirleme;
Su tutucu Bant tipinin boyut şeçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
Beton Konstrüksiyonu
Beton Kalınlığı
Derz Genişliği
Derzdeki Genleşme(Daralma, Oturma gibi hareketlerin büyüklük derecesi)
Su basınç yüksekliği
Yer hareketlerinin yüksek olduğu (Özellikle deprem riskinin olduğu) yerlerde, derzlerdeki genleşme, daralma, oyurma gibi hareketlerin fazla olduğu su basıncının yüksek olduğu yerlerde seçilecek sututucu bantların et kalınlıkları fazla olanlar kullanılmalıdır. Su tutucu bant en kesit uzunluğunun seçilmesinde aşağıdaki formüllere dikkat edilmesinde fayda vardır.
L < t Olmalıdır
L > 6a + d Olmalıdır
Y > L – d/2 Olmalıdır
X > 2a Olmalıdır
Formülde adı geçen;
L : PVC sututucu bantın en kesit uzunluğu (mm)
t : Beton kalınlığı
a : En büyük agrega tane çapı
d : Derz aralığı
Y : Sututucu bantın beton yüzeyine olan uzaklığı (mm)
x : Sututucu bantın en yakın donatıya(inşaat demiri) olan uzaklığı
Yardımcı olması amacı ile beton kalınlıklarına göre tavsiye edilen sututucu bant kesit boyutları ve et kalınlıkları aşağıda bulunan çizelge deki gibidir.
Beton Kalınlığı
(cm) T
Bant En Kesit Uzunluğu
(mm) L
Bant Et Kalınlığı (mm)
a1 (min)
20
20-40
100
150
3
35-50 200 4
40-60 250 4
50-70 300 4
60-80 350 4
80-100 400 6
100’den fazla 500 8